Werkstress en werkdruk zijn termen die vaak door elkaar gebruikt worden in de volksmond. Ze lijken haast synoniemen. Maar zijn ze ook daadwerkelijk hetzelfde? Hier kunnen we kort en bondig "nee" op antwoorden. De concepten worden wel door elkaar gebruikt, maar toch betekenen ze iets anders. Dit artikel zal een overzicht geven van het verschil tussen werkstress en werkdruk.

Wat is werkdruk?

Werkdruk is de druk die je op je werkt ervaart. Onder druk verstaan we het moeten voltooien van een bepaald aantal taken naar behoren op een bepaalde tijdspanne. Werkdruk is dus wanneer je druk ervaart, omdat je een bepaald aantal taken goed moet afleveren tegen een bepaald tijdstip. Je staat dus onder druk om je aan een bepaalde deadline te houden. Je ervaart ook druk omdat de taken, die je aflevert, goed moeten zijn. Je mag niet zomaar iets afgeven, het moet compleet zijn en naar de zin van de klant/je baas. Dit kan behoorlijk wat druk op je leggen. Zeker nu met de economische crisis, als er bespaard wordt op het personeel. Soms moeten mensen namelijk de job doen van twee.

Wat is werkstress?

Je weet nu wat werkdruk inhoudt, maar wat is nu het verschil met stress? Werkstress is namelijk de reactie, die je hebt op deze druk. Het kan namelijk zijn dat je bijvoorbeeld beter zal presteren als je druk ervaart. Andere mensen daarentegen kunnen zich gepusht voelen en geraken gestresseerd. Het is dus met andere woorden de reactie, die jij geeft op de werkstress. Werkdruk hoeft dus niet noodzakelijk samen te gaan met stress. Zoals eerder vermeld kan werkdruk ook voordelen hebben.

Mijn Kwartier tegen werkstress!

Als er sprake is van een negatieve reactie op werkdruk, spreken we van werkstress. Deze stress kan op verschillende manieren aangepakt worden. Mijn Kwartier is een online zelfhulpprogramma dat burn-out, stress, depressie en angst samen met jou aanpakt. Iedere dag werk je 15 minuten aan jezelf aan de hand van dit online programma. Je kan stress dus behandelen van bij jou thuis! Het programma bestaat uit video's en oplossingsgerichte vragen, opgesteld door artsen, die jou tot nieuwe inzichten brengen. Mijn Kwartier kan stress reduceren tot 77% na één maand.

Ik wil testen of ik stress heb?

Mijn Kwartier ontwikkelde een gratis online stresstest, die meet in welke mate jij gestresseerd bent. Na invullen krijg je meteen jouw scores!