Uit vorige onderdelen kan je afleiden dat stress een grote invloed kan hebben op je leven. Ten gevolge van stress zijn er dus bepaalde symptomen stress die de kop opsteken. Deze symptomen van stress kunnen intenser worden naarmate je meer stress ervaart.

Om je bewust te zijn van je stressniveau en stress tijdig te kunnen herkennen, kan je hier de symptomen stress nalezen. Deze symptomen van stress zijn onderverdeeld in 3 categorieën: lichamelijke symptomen van stress, psychische symptomen van stress en cognitieve symptomen van stress.

Lichamelijke symptomen stress

Voortdurende vermoeidheid

Bij het ervaren van stress en symptomen stress, kan het zijn dat je voortdurend moe bent. Ook al probeer je wat bij te slapen, je blijft vermoeid. Door de aanhoudende stress put je je geest en lichaam erg uit, waardoor het veel rust nodig heeft. Vervolgens zal je dus meer moeten slapen dan gewoonlijk om de symptomen van stress te verminderen. Een ander symptoom van stress is echter dat je meer moeite hebt met slapen en dus bijgevolg minder slaapt.

Meer kans op pijn en ziek zijn

Stress put je lichaam uit. Door deze uitputting kan je kwetsbaarder zijn voor ziektes, maar ook voor pijn. Stress tast namelijk je immuunsysteem aan, waardoor je sneller ziek kan worden. Je wordt dus zwakker ten gevolge van symptomen van stress. Je kan ook vaak last hebben van hoofdpijn of maagpijn door de constante uitputting van je lichaam.

Slaapproblemen

Stress houdt je voortdurend bezig. Het zorgt er niet alleen voor dat je lichaam zich in een constante staat van paraatheid houdt, maar symptomen stress zullen er ook voor zorgen dat stress je gedachten beïnvloedt. Je zal meer moeite hebben met je gedachten stil te leggen. Zowel je lichaam als geest slaan dus op hol ten gevolge van symptomen van stress, wat slaapproblemen kan veroorzaken. Onder slaapproblemen verstaan we zowel problemen met inslapen als problemen met doorslapen.

Eetproblemen

Als je symptomen van stress ervaart, kan het zijn dat je vaak maagpijn ervaart of het gevoel hebt dat je maag in een knoop ligt. Je lichaam zal dus reageren op deze symptomen stress door gevoeligheid te veroorzaken. Dit kan ervoor zorgen dat je minder begint te eten, omdat eten geen aangename handeling meer is door de gevoeligheid in je maag. Verder hebben symptomen stress ook een invloed op de vertering van je eten. Het kan zijn dat de vertering van je eten niet meer zo vlot loopt als vroeger ten gevolge van symptomen stress.

Hartkloppingen

Net zoals de initiële lichamelijke reactie op stress, zal je doorgaans last hebben van hartkloppingen. De chemische reactie van stress veroorzaakt namelijk een hoger hartritme, wat bij langdurige stress kan leiden tot hartkloppingen. Je lichaam bereidt zich dus voortdurend voor op gevaar door je lichaam in een constante staat van paraatheid te laten verkeren. Naast hartkloppingen zijn gespannen spieren en wijde pupillen nog enkele gevolgen van de chemische stressreactie.

Verslavingen

Het komt vaak voor dat mensen, die symptomen van stress ervaren, de druk van de ketel proberen laten aan de hand van verslavende middelen. Bijvoorbeeld het roken van een sigaret kan je het gevoel geven dat je even aan de stress ontsnapt en je stressniveau kan doen dalen. Soms gaan mensen hier ook een stapje verder in en proberen zij verslavende middelen zoals wiet, drugs of alcohol in de hoop de gevoelens en symptomen van stress af te vlakken. Het tegendeel is echter waar: deze verslavingen bezorgen hen vaak net meer stress.

Psychische symptomen stress

Aanhoudend gevoel van gespannenheid

Door de chemische stressreactie, verkeren zowel je lichaam als geest gedurende lange tijd in spanning. Als je vaker last hebt van symptomen van stress, kan het zijn dat je een voortdurende sfeer van spanning ervaart. Je kan maar niet tot rust komen, wat je op zijn beurt oververmoeid maakt. Helaas zullen symptomen van stress er ook voor zorgen dat je je gespannen voelt als het tijd is om te gaan slapen, waardoor je vermoeidheid zich opstapelt. Verder is het ook moeilijk om psychisch rust te vinden, omdat je maar bezig blijft. Je denkt voortdurend na en je vermoeit je brein. Na een tijdje kan dit voor vergaande gevolgen zorgen zoals bijvoorbeeld een burn-out.

Prikkelbaar zijn

Doordat je overwerkt bent, is het vaak moeilijk om rustig te blijven en vriendelijk te reageren. Als stress en symptomen van stress tot een hoogtepunt komen, kan het zelfs zijn dat je begint te roepen tegen een dierbare, omdat je niet meer weet hoe omgaan met de situatie. In veel gevallen wordt prikkelbaarheid getriggert door een vraag of conversatie, die je wil aanzetten tot nadenken. Iets heel simpel zoals 'Hoe was je dag?' kan teveel zijn, omdat je dan moet nadenken en vertellen.

Huilen en/of neerslachtig zijn

Omdat mensen met aanhoudende symptomen van stress vaak niet meer goed weten wat doen of zich ongelukkig voelen door de aanhoudende stress, huilen ze vaker. Door de voortdurende uitputting, kan het zijn dat mensen neerslachtig worden. Bij extreme gevallen van langdurige stress, kan het zelfs zijn dat je een depressie ontwikkelt ten gevolge van de uitputting.

Minder of niet genieten van het leven

Door de oververmoeidheid en eventuele huilbuien, kan het voorkomen dat je je plezier in het leven bent verloren. Je staat voortdurend onder stress en als je dan een moment vrij hebt, wil je graag alleen niets doen. Echter zal je in veel gevallen je brein niet kunnen stilleggen en nog blijven nadenken. Op dat moment kunnen toffe momenten met dierbaren aan je voorbij passeren, omdat je je uitgeput en somber voelt. Je probeert telkens wel rust te vinden of actief toffe dingen te ondernemen, maar het kan zijn dat na een tijdje de stress en symptomen van stress het beste van je vergen.

Lager zelfvertrouwen

Als je te maken hebt met stress en symptomen stress, komt het vaak voor dat mensen een lager zelfbeeld ontwikkelen. Door de aanhoudende stress, zal je problemen krijgen met het werk dat je moet doen. Dit kan een gevoel van onkunde opwekken, omdat je deze hoeveelheid van werk vroeger wel aankon. Tevens kan je meer ruzies krijgen met andere mensen, omdat je frustraties ophopen, waardoor je niet altijd rustig kan blijven. Stress en symptomen stress kunnen dus ook je relaties beginnen beïnvloeden. Dit alles kan na een tijdje het gevoel opwekken 'dat je niets waard bent'.

Sociale isolatie

Je hebt niet langer de energie om actief dingen te ondernemen, omdat de stress en symptomen van stress het beste van je vergen. Het kan zijn dat je daardoor liever alleen bent als je niet aan het werk bent. Sociale isolatie komt vaak voor bij overmatige stress en kan ervoor zorgen dat je somber gevoel des te sterker wordt.

Cognitieve symptomen stress

Toename aan fouten en verlaagd prestatieniveau

Na een tijdje zal je merken dat de symptomen van stress het beste van je vergen en dat je dus meer fouten begint te maken. Door de constante preoccupatie met stress, raak je zo oververmoeid dat je niet meer zoveel gedaan krijgt als vroeger en er tevens meer fouten zitten in je werk. Dit komt natuurlijk ook je zelfbeeld niet ten goede, waardoor een vicieuze cirkel van symptomen van stress ontstaat.

Concentratieproblemen

Doordat je constant aan je stress denkt, zal het vaak moeilijk zijn om nog aan iets anders te denken. Je bent namelijk gepreoccupeerd door wat je nog allemaal moet doen en dat ontmoedigt je. Door deze gedachten hou je vaak minder je gedachten bij wat je aan het doen bent. Daarnaast zorgt de vermoeidheid er ook vaak voor dat je minder goed je aandacht bij dingen kan houden.

Geheugenproblemen

Naast de concentratieproblemen, is het ook niet abnormaal geheugenproblemen te ervaren na langdurige stress. Symptomen stress zorgen er namelijk voor dat cortisol teveel geproduceerd wordt, waardoor bepaalde delen van je hersenen overbelast worden en minder receptief zijn. Dit kan eventueel problemen geven als je dingen wil oproepen vanuit je geheugen.

Piekergedrag

Stress en symptomen stress kunnen je preoccuperen bij overmatige stress. Je brein en gedachten kunnen in overdrive gaan, waardoor het moeilijk wordt om soms nog een oplossing te vinden. Als je voortdurend blijft nadenken over hetzelfde en je geen oplossing kan vinden, dan noemen we dit piekeren. Piekeren staat in nauw verband met andere symptomen stress, waardoor het ene symptoom de andere kan verergeren.

Besluiteloosheid

Doordat je zelfbeeld vaak rake klappen krijgt bij het ervaren van symptomen van stress en je maar blijft piekeren over dezelfde problemen, kan het ook zijn dat je besluiteloosheid ervaart. Je durft niet goed meer belangrijke beslissingen nemen en twijfelt aan wat nu het beste is om te doen.

Test je stress-symptomen!

Wil je graag weten welke symptomen stress jij ervaart? Doe dan hier onze gratis stress test!


Welke zijn de belangrijkste psychische symptomen van stress?

een gevoel van gespannenheid
prikkelbaar zijn
vaak huilen of wenen
jezelf afzonderen, terugtrekken of isoleren
je onzeker voelen
neiging tot verslaving

Welke zijn de belangrijkste mentale symptomen van stress?

vaak piekeren
je slecht kunnen concentreren
je moeilijk iets kunnen herinneren
je aandacht niet lang op één zaak kunnen houden
van de hak op de tak springen
zelden taken of projecten afwerken
uitstelgedrag

Welke zijn de belangrijkste fysische symptomen van stress?

vermoeidheid
een gevoel van uitputting
verhoogde spanning in je spieren
vaker pijn voelen of ziek zijn
slaapproblemen
hoge bloeddruk
hartkloppingen
eetstoornissen