Net zoals bij kinderen, kunnen ook ouderen aan depressie lijden. Zij maken namelijk verschillende transities mee, die verscheidene emoties kunnen uitlokken. Zo kan pensioen bijvoorbeeld een bron zijn van nieuwe hobby's, maar ook een tijd van leegte. Mensen kunnen zich namelijk de vraag stellen wat ze nu met al die vrije tijd kunnen doen.

Om jezelf en mensen om je heen een beter idee te geven van wat depressie bij ouderen kan inhouden, beschrijven we hier de symptomen van depressie bij ouderen en mogelijke behandelingsvormen.

Depressie bij ouderen? De symptomen!

Depressie bij ouderen uit zich in veel verschillende symptomen. Ten eerste hebben ze een overheersend somber humeur. Zo kunnen ze bijvoorbeeld erg pessimistisch zijn over de toekomst en gebeurtenissen erg negatief opnemen. Daarnaast isoleren ouderen met depressie zich vaak. Ze willen niet meer naar buiten, hebben minder sociaal contact en doen minder uitstapjes. Slaapproblemen kunnen ook een voorbeeld zijn van depressie bij ouderen. Zo kunnen ze moeite hebben met inslapen en/of doorslapen.

Depressie bij ouderen? De behandeling!

Depressie bij ouderen kan op verscheidene manieren behandeld worden. Zo kan je langsgaan bij een psychiater, maar kan je ook therapeutische hulp inschakelen. Mijn Kwartier biedt online ondersteuning voor depressie bij ouderen. Het programma werd ontwikkeld door artsen en psychologen en baseert zich op cognitieve en oplossingsgerichte technieken om ouderen dagelijks te ondersteunen om hun depressie te verminderen. Zo leert en ondersteunt het programma je meer inzicht te verwerven in jouw persoonlijke depressie symptomen en wat jij kan doen om gezonder te leven.

Depressie bij ouderen? Doe de test!

Wil je graag weten in welke mate depressie symptomen een invloed hebben op jouw dagelijks leven? Doe dan hier de gratis depressie test en ontdek wat jij vandaag nog kan doen om jouw depressie symptomen te verminderen. De test neemt ongeveer 5 minuten in beslag en geeft je onmiddellijk jouw resultaten.