Als je last hebt van stress, kan het nuttig zijn om te weten wat het voorkomen van stress inhoudt. Hoeveel mensen lijden nu eigenlijk aan stress? Is het een probleem dat vaak voorkomt of ligt het voorkomen van stress eerder laag?

Net zoals andere problematieken, ligt het voorkomen van stress hoger dan we zouden willen. Er wordt geschat dat ongeveer 30% van mentale problematieken gerelateerd zijn aan stress. Ook hier is het dus nuttig meer te weten te komen over het voorkomen van stress, omdat het vaak symptomen van andere psychische ziektes verergert of zelfs kan triggeren. Zo zou ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking te maken hebben met burn-out verschijnselen.

Om je meer informatie te geven over het voorkomen van stress, zullen we het voorkomen van stress beschrijven over enkele belangrijke werelddelen/landen.

Het voorkomen van stress in Amerika?

Volgens een bepaald onderzoek in Amerika, zou stress het nummer 1 gezondheidsprobleem zijn. Het artikel werd dan ook “Amerika’s gezondheidsprobleem nummer 1” genoemd. Dit artikel geeft aan dat 75-90% van de Amerikaanse bevolking naar de huisarts gaat ten gevolge van stressgerelateerde problematieken. Het voorschrijven van angstmedicatie en antidepressiva neemt tevens ook een hoge plaats in op de lijst 'meest voorgeschreven medicatie'.

Het voorkomen van stress in Europa?

Het voorkomen van stress ligt niet alleen hoog in Amerika. Ook in Europa ligt het voorkomen van stress veel hoger dan we zouden willen. Een onderzoek in de UK geeft bijvoorbeeld aan dat er ieder jaar ongeveer 13.5 miljoen werkdagen verloren gaan ten gevolge van stressklachten.

Ook de rest van Europa volgt de UK in het hoge voorkomen van stress. Zo geeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk aan dat er miljoenen werknemers last hebben van stress ten gevolge van hun werksituatie. Ongeveer 10 miljoen werknemers worden per jaar ziek ten gevolge van stress op het werk.

Wat is de conclusie?

Het voorkomen van stress ligt dus zeer hoog. Niet alleen in Europa, maar over de hele wereld heen ervaren landen een hoog voorkomen van stress. Dit is zinvolle informatie. Ten eerste wil deze informatie je zeggen dat je niet 'zwak' bent als je stress ervaart. Stress is een normaal verschijnsel van de natuur, dat hedendaags een andere connotatie heeft gekregen. Ten tweede kan je hieruit afleiden dat het nuttig is stress aan te pakken. Stress is namelijk een individueel en maatschappelijk probleem, dat tot vergaande gevolgen kan leiden. Het kan dus motiverend werken om te weten dat je niet alleen bent en dat jij tevens de kracht bezit om je stress aan te pakken.

Test jouw persoonlijk stresslevel!

Wil je graag meer weten over je stresslevel? Doe dan hier de gratis stress test en kom te weten of jouw stresslevel problematisch is of niet.