Dr. Paul Koeck presenteert op dinsdag 20 september een lezing op het 8° Vlaamse congres voor Geestelijke gezondheidszorg, dat wordt georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. Het congres vindt plaats op 20 en 21 september 2016 te Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken. Het thema is "Creatief in de geest, innovatief in de zorg". Voor meer informatie over het congres en de andere sprekers op dinsdag 20 september, klik hier. Hieronder vindt u de informatie over de lezing van Dr. Paul Koeck:

 

M07.3 Hoe behandelt het online zelfhulpprogramma 'MijnKwartier.be' stress, angst, depressie of burn-out? Een studie op 5.000 patiënten met 4 jaar follow-up Paul Koeck, hoofdgeneesheer zelfhulpprogramma ‘MijnKwartier.be, Antwerpen

Meer dan 5.000 patiënten hielpen zichzelf autotherapeutisch via het online zelfhulpprogramma ‘MijnKwartier.be terwijl ze medisch worden opgevolgd door hun eigen (huis)arts. We bespreken de resultaten van een longitudinale beschrijvende studie die de wekelijkse evolutie van 5.000 patiënten gedurende het zelfhulpprogramma analyseert, aangevuld met een follow-up analyse na 1 tot 4 jaar na het volgen van het zelfhulpprogramma. De gemiddelde deelnemer (mediaan) bereikt normaalscores na 21 dagen, wat gepaard gaat met een halvering van de stressscores en een toename van de levenstevredenheid van rond de 40%. We gaan dieper in op de factoren die daartoe bijdragen, alsook op de (contra)indicaties. We bespreken toekomstige onderzoeksvragen en hoe uw behandelingscentrum kan meewerken aan een volgende studie met controlegroep bij uw doelgroep omdat we willen uitzoeken hoe we dit programma beter kunnen afstemmen op de specifieke noden van uw populatie. We lichten ook onze analyse op 1.000.000 deelnemers - die de gratis zelftest aflegden - toe. Volgende vragen worden o.a. beantwoord: • Wat zijn de statistische resultaten tijdens dit programma? En op termijn? • Voor wie werkt deze zelfhulp wel of niet? Wanneer wel/niet? • Hoe worden familieleden, vrienden en steunfiguren betrokken in dit programma? • Hoe wordt de arts of behandelaar betrokken? • Hoe en wanneer je patiënt doorverwijzen? • Hoe je patiënt opvolgen? • Hoe werkt de gratis online zelftest voor uw patiënt?