Dankzij het internet is er veel informatie te vinden op een gemakkelijke manier. Dankzij deze revolutie hebben reeds veel mensen antwoorden gevonden op vragen omtrent mentale problemen zoals stress. Wat we echter dienen op te merken is dat niet alle informatie, die te vinden valt op het internet, even waar is. Zo zijn er verschillende sites, die je je een online stress test laten afleggen, maar geen enkele wetenschappelijke basis aanbieden voor deze online stress test.

Online stress test: hoe vind je correcte informatie?

Ondanks deze opmerking, zijn er ook verschillende sites, die wel betrouwbare informatie aanbieden. Mijn Kwartier vertrekt van dit idee. Artsen en psychologen werkten samen om zo een online programma aan te bieden, dat je van thuis uit dagelijks begeleidt in het aanpakken van stress, depressie en angstproblematieken.

Daarnaast maakt Mijn Kwartier ook gebruik van een online stress test, waar reeds verschillende onderzoeken naar gedaan werden. Deze onderzoeken vonden dat de gebruikte online stress test betrouwbare en valide resultaten levert. Dit wil zeggen dat, als je de online stress test op Mijn Kwartier aflegt, je waarheidsgetrouwe resultaten krijgt. Bovendien zal de online stress test geen verkeerd stressniveau aangeven, wat wel kan voorvallen bij niet betrouwbare testen.

Online stress test: hoe selecteer ik betrouwbare informatie?

Het is dus nuttig om op zoek te gaan naar betrouwbare informatie omtrent een online stress test. Doe je dit niet, dan zit de kans erin dat je verkeerde informatie krijgt. Zo kan het voorvallen dat de online stress test, die niet betrouwbaar is, zal aangeven dat je stress niet ongezond is, terwijl dit wel het geval is.

Wil je zeker zijn dat je betrouwbare informatie krijgt? Doe dan hier de gratis online stress test! De test bestaat uit een 20-tal vragen. Na afloop krijg je meteen je persoonlijke resultaten, die je dan eventueel kan vergelijken met vorige resultaten. Deze resultaten worden bovendien anoniem verwerkt. Op de resultatenpagina's vind je daarnaast ook een video van Dr. Paul Koeck, die je meer informatie geeft omtrent je resultaten op de online stress test.