Het syndroom van asperger is niet echt bekend bij vele mensen. Het is een vorm van autisme, maar waarvan de symptomen verschillen van de algemeen gekende vorm van autisme. Mensen met het syndroom van asperger vertonen dus wel kenmerken van autisme, maar met lichte verschillen. Slechts één symptoom verschilt in grote mate met autisme, namelijk het IQ. In dit artikel geven we meer informatie over de symptomen van het syndroom van asperger, bespreken we mogelijke behandelingsmethoden, maar ook andere factoren die het syndroom van asperger kunnen verergeren.

Syndroom van asperger: symptomen

Zoals in de inleiding al vermeld, lijkt het syndroom van asperger erg op autisme, met uitzondering van één kenmerk. Een persoon met syndroom van asperger heeft een normaal tot hoog IQ. Autisme wordt meestal gekenmerkt door een laag IQ. Dit symptoom is vrij belangrijk, aangezien het een invloed heeft op de andere symptomen van het syndroom van asperger.

Net zoals bij autisme, hebben mensen met het syndroom van asperger het moeilijk met communicatie. Ze weten niet wat zeggen, maken moeilijk vrienden en kennen de onuitgesproken communicatieregels niet. Dit zorgt bij mensen met autisme vaak voor problemen. Ook voor mensen met het syndroom van asperger is dit een heikel punt, maar doordat ze een gemiddeld tot hoog IQ hebben, leren ze sneller bij over communicatie en regels dan mensen met autisme. Ze begrijpen de regels vaak niet, maar weten zich wel (veel) beter aan te passen, zodat ze soms iets gemakkelijker vrienden weten te maken dan mensen met autisme.

Verder hebben mensen met het syndroom van asperger, net zoals mensen met autisme, het moeilijk zich flexibel op te stellen. Ze houden zich graag vast aan regels en weten niet goed wat te doen als er vanaf geweken wordt. In tegenstelling tot mensen met autisme kunnen mensen met het syndroom van asperger gemakkelijker bijleren over flexibiliteit, omdat ze over een gemiddeld tot hoog IQ beschikken. Zij kunnen sneller begrijpen waarom een les bijvoorbeeld 2 minuten later begint dan mensen met autisme.

Syndroom van asperger: uitlokkende factoren

Ondanks alle moeite die ze steken in het aanpassen aan regels, flexibiliteit,…, hebben mensen met het syndroom van asperger het vaak moeilijk. Dit kan wel eens stress veroorzaken. Als er wordt afgeweken van regels of ze nieuwe mensen leren kennen, hebben veel mensen met het syndroom van asperger vaak stress. Deze stress kan ervoor zorgen dat hun symptomen vaak verergeren of dat ze met zichzelf geen blijf weten en kwaad worden.

Syndroom van asperger: behandeling

Mijn Kwartier heeft een online zelfhulpprogramma ontwikkeld, dat mensen met het syndroom van asperger kan helpen in het aanpakken van hun stress en hen kan helpen met hun communicatievaardigheden.  Verder kunnen ze zelf bepalen wanneer ze het programma volgen en hoeven ze met niemand te praten, wat voor deze mensen soms moeilijk kan zijn.

Syndroom van asperger: doe de stresstest!

Om te weten in welke mate jouw stress je symptomen kan verergeren, kan je altijd de gratis stresstest invullen. Na afloop krijg je meteen jouw persoonlijke scores!