Angst bestaat al sinds het begin der tijd. Het waarschuwt de mens in gevaarlijke tijden met als doel ons te helpen overleven. Dankzij dit aangeboren instinct wisten onze voorvaders zich vaak uit hachelijke situaties te redden of konden zij bepaalde gedragingen sneller en efficiënter stellen als normaal. Angst helpt je ofwel voor te bereiden om te vechten, ofwel om stokstijf te blijven staan, ofwel om pijlsnel te vluchten. Dit kan handig zijn wanneer je plots oog in oog staat met een beer of geconfronteerd wordt met een overvaller met een mes.

Ondanks dat deze situaties zich nog steeds kunnen voordoen in onze huidige maatschappij, heeft angst zijn ruwe basisprincipe verloren. Onze samenleving is dezer dagen veel veiliger, dus dienen we niet bang te zijn om het gevaar dat om de hoek lurkt. Maar ondanks deze vooruitgang, bemerken we nog steeds veel angst en stress in onze samenleving.

Angst? Wat is een angststoornis?

We spreken van een angststoornis als de persoon in kwestie irreële angst vertoont op een object of situatie, die in het algemeen geen angst uitlokt. Bijvoorbeeld: iemand is bang om buiten te gaan uit de schrik overvallen te worden. Het kan inderdaad voorkomen dat als je 's nachts alleen rondloopt je eens overvallen zal worden, maar dit mag niet zo'n hevige angst uitlokken dat je zelfs niet meer buiten durft te komen om je boodschappen te doen. Deze mensen hebben bij wijze van spreke angst dat er om iedere hoek een overvaller schuilt, wat dus een irreële gedachte is.

Mensen, die lijden aan een angststoornis, weten vaak dat hun angst irreëel is. Echter is het moeilijk zich los te rukken uit de vicieuze angstcirkel. Als ze geconfronteerd worden met het object of de situatie, die de angst uitlokt, kunnen verschillende symptomen zich voordoen:

  • Versnelde hartslag
  • Oppervlakkige ademhaling
  • Verkleinen van de pupillen
  • Paniekaanval
  • Derealisatie: het gevoel dat het allemaal niet echt gebeurt
  • Depersonalisatie: het gevoel dat je uit je lichaam treedt
  • ....

Na een tijdje kunnen deze symptomen van angst intensifiëren, maar het kan ook voorkomen dat nieuwe symptomen zich voordoen. Bovendien krijgen mensen na een tijdje vaak last van angst voor angst. Dit wil zeggen dat het ervaren van de angst symptomen geanticipeerd wordt en je dus angst krijgt om deze symptomen te ervaren, wat op zijn beurt de symptomen kan uitlokken.

Angst behandelen? Hoe behandel je angst symptomen?

Een van de meest effectiefste manieren om angst aan te pakken is door middel van therapie. Mijn Kwartier is een online therapeutische zelfhulpprogramma, dat je dagelijks begeleidt in het aanpakken van jouw angst. Dag per dag werkt het aan het verminderen van je angst symptomen en geeft het je tegelijkertijd tips in hoe je angst symptomen onder controle kan houden tijdens stressvolle momenten.

Angst? Doe hier de gratis angst test!

Wil je graag weten in welke mate angst een invloed heeft op jouw dagelijks leven? Doe dan hier de gratis angst test!