Depressie behandelen door magnetische stimulatie? Science fiction of realiteit?

Transcraniele magnetische Stimulatie (TMS) om depressie te behandelen

Dr. Alain Cohen publiceerde dit jaar een studie in de 'British Journal of Psychiatry' onder de titel "Transcranial stimulation in depression". In het Nederlands ook TMS of  transcraniële mqgnetische stimulatie genoemd. Hij vergelijkt TMS met de oude , veel besproken behandeling "Electroconvulsie therapie" (ECT) of elektroshock

Electroshock om depressie te behandelen

Deze oude, relatief invasieve behandelingsmethode wordt de laatste jaren terug meer en meer toegepast bij diepere vormen van depressie die niet beantwoorden aan antidepressieve medicatie. In sommige gevallen is het een efficiënte therapie die nuttig kan zijn als alle andere alternatieve niet meer werken. Doch het is zeker geen eerste keuze behandeling. Psychotherapie, online zelfhulp en antidepressiva dienen natuurlijk eerst te worden geprobeerd. Electroshock is een erg ingrijpende vorm van behandeling.

Transcraniële magnetische Stimulatie is ook invasief

TMS of transcraniële magnetische stimulatie is zeker nog geen courante behandelingsmethode. De techniek wordt momenteel enkel nog toegepast onder anesthesie of algemene verdoving en zit in een stadium van wetenschappelijk onderzoek. Dus vandaag is het nog geen optie voor de gewone patiënt.

Zelftest bij depressie

Wil je weten of je zelf aan depressie lijdt? Doe onze gratis online depressietest! Deze kan je helpen te evalueren of je aan depressie lijdt of een andere vorm van stress.

Dr. Paul Koeck