Deze vraag hoor ik vaak aan de telefoon, nog voor mensen een afspraak maken. De vraag is welke therapie een depressie kan genezen? En hoe behandel je de onderliggende stress?

Behandeling van depressie door antidepressieve medicatie

Antidepressiva zijn vaak een nuttig instrument in de behandeling van depressie, maar niet altijd, en bijna nooit is het voldoende om een depressie enkel met medicatie te behandelen.

Helpen antidepressiva in de behandeling van depressie?

Ja, soms wel, maar niet altijd. Onderzoek is het er over eens dat in zeer diepe depressies, het geven van antidepressieve medicatie duidelijk de snelheid van genezing positief beïnvloedt. Dus voor diepe depressies is het zeker aan te bevelen een antidepressivum te nemen in overleg met je arts. Belangrijk is ook dat je als je een antidepressivum neemt, dat je dat lang blijft doornemen na het optrekken van de laatste symptomen van je depressie. Meestal zelfs meerdere maanden. Dus stop nooit je antidepressieve medicatie zonder dit eerst met je dokter te overleggen. Om te weten of een antidepressivum werkt, moet je het minstens een maand doornemen omdat vele antidepressiva pas na 2 à 3weken hun eerste effect vertonen, bij sommige mensen kan dat zelfs tot 6 weken duren. Als je dan nog geen resultaat hebt, kan je dokter samen met jou overleggen of het zinvol is om een ander antidepressivum te nemen. Het gebeurt geregeld dat iemand op het ene product wel reageert en op het andere niet.

Is een antidepressivum voldoende als behandeling van depressie?

Neen, meestal niet. Om herval na het stoppen van de medicatie te voorkomen, is het belangrijk dat de depressieve patiënt een aantal dingen anders aanpakt in zijn leven.  Soms is het nodig anders naar de dingen te leren kijken, soms is het belangrijk om je leven een beetje anders te organiseren, soms is het nuttig om bepaalde oefeningen aan te leren om depressieve gevoelens anders aan te pakken of op te lossen. Zonder deze veranderingen, riskeer je regelmatig te hervallen.

Psychotherapie bij depressie

Hoe kan psychotherapie helpen tegen depressie? In de eerste plaats door je te helpen de juiste veranderingen aan te brengen in wat je denkt, wat je doet en wat je voelt. Door denken, doen en voelen aan te passen, leer je nieuwe gewoontes aan die ervoor zullen zorgen dat je niet meer in die negatieve spiraal terecht komt. Een goede therapeut zal je heel concrete praktische vragen stellen die je zullen helpen om te ontdekken wat jij specifiek moet aanpakken om gelukkiger te leven.

Online hulpverlening bij depressie

Een goed online zelfhulpprogramma zal je net zoals een goede therapeut de juiste vragen stellen om je te helpen ontdekken wat er moet veranderen in je gedachten, handelingen of gevoelens om terug gelukkig te worden. Daarenboven zal het via filmpjes ook wat praktische oefeningen aanleren en je meer inzicht verschaffen in de mechanismen die depressie veroorzaken. Op deze manier zal je gemakkelijker weten wat je moet doen om dit te voorkomen. In het basisprogramma van Mijn Kwartier zit dit er standaard in, en als je meer begeleiding wenst, is het mogelijk om begeleiding door een psycholoog extra aan te vragen via e-mail of chat.

Bij een aantal lichte depressies, kan online zelfhulp soms volstaan, zeker als je voldoende steun krijgt van familie, partner of vrienden. Bij de diepere depressies kan het nuttig zijn om het online zelfhulpprogramma aan te vullen met begeleiding of zelfs met psychotherapie.

Online test bij depressie

Om te weten of je aan een echte depressie lijdt, raadpleeg je best je huisarts. Hij kan de diagnose stellen en uitmaken of je een depressie hebt of iets anders. Wat je wel kan doen om dit gesprek voor te bereiden, is van volledig vrijblijvend en gratis onze online zelftest te doen. Deze is zo ontworpen dat je in één oogopslag met 21 vraagjes kan meten of je normaal scoort op depressieve gevoelens of te hoog. Je kan deze zelftest ook tijdens je behandeling bij je arts gebruiken om op te volgen of de behandeling aanslaat. Doe deze test gerust wekelijks of maandelijks tot je volledig genezen bent en hervalvrij.

In het bestek van dit korte artikel kan ik niet diep ingaan op alle aspecten van depressie. In mijn boeken ga ik daar wel dieper op in. Best is om gewapend met je online zelftest even met je dokter te overleggen welke aanpak het beste bij jou past.

Dr. Paul Koeck