Help, ik denk dat ik een depressie heb en weet niet hoe ik ze moet oplossen. Depressie is een diepgaande, psychologische stoornis, die niet zomaar op te lossen valt. Depressie verspreidt zich in de hersenen en tast verscheidene functies aan. Eerst zal je geheugen- en concentratieproblemen ondervinden. Vervolgens zullen je positieve gedachten afnemen. Als laatste zullen zelfs je negatieve gedachten en gevoelens afnemen, zodat je je apathisch zal voelen.

Bestaat er een simpele manier om depressie op te lossen? Nee, een depressie is nooit simpel op te lossen. Wel hangt de behandeling hangt af van de ernst van je depressie. Gaat het om een lichte depressie, kan de depressie sneller opgelost worden. Gaat het om een zwaardere depressie, zal dit meer tijd in beslag nemen.

Depressie oplossen: praten met vrienden/familie

We kunnen depressie oplossen door een goed gesprek met vrienden/familie. Als de depressie in een beginfase is, kan je omgeving je hierin ondersteunen. Het kan al helpen om een luisterend oor te vinden. Mensen zijn namelijk kuddedieren. Ze leven graag samen. Als je depressief bent, kan het helpen je te omringen door mensen die je graag hebt. In sommige gevallen volstaat dit. Dit is echter niet bij iedereen zo. Sommigen zullen eerder professionele hulp nodig hebben.

Depressie oplossen: psychotherapie

Voor sommigen is een depressie oplossen complexer. De depressie duurt al iets langer of is al in een verder stadia. Hiervoor zijn professionele technieken nodig. Het kan gaan om een paar sessies of een langdurigere behandeling, afhankelijk van de cliënt. Onder psychotherapie verstaan we alle verschillende vormen: groepstherapie, online zelfhulp, zelfhulp, cursussen, individuele begeleiding,.... Je kunt voor jezelf nagaan waar jij je het gemakkelijkst bij voelt.

Depressie oplossen: antidepressiva

We kunnen depressie oplossen aan de hand van medicatie. Antidepressiva is een mogelijkheid in de behandeling van depressie. Dit wordt voornamelijk gebruikt bij ernstigere vormen van depressie en wanneer depressie genetisch bepaald is. Dit wil zeggen dat we een soort gen bezitten, die de kans op depressie doet toenemen.

Mijn Kwartier

Mijn Kwartier bevindt zich onder psychotherapie. Het is een online zelfhulpprogramma, dat dagelijks met jou werkt om jouw depressie aan te pakken. Het kan depressie oplossen zonder dat je je hoeft te verplaatsen. Via de computer krijg je oplossingsgerichte vragen en video's die je nieuwe, positieve vooruitzichten kunnen geven. Kan Mijn Kwartier depressie oplossen op een effectieve manier? Ja, uit onderzoek blijkt namelijk dat deelnemers zich 40% gelukkiger voelen na 3 weken.

Depressie oplossen: zoek je een oplossing?

Je kan vrijblijvend onze gratis depressietest invullen om de ernst van jouw depressie te meten. Na de test krijg je meteen de scores en kan je aan de hand van deze scores nadenken over een mogelijke oplossing.