Wil je stress meten?

Er bestaan verschillende stress tests, die je meer kunnen vertellen over je stress niveau. Zo werd de Holmes en Rahe stress schaal ontwikkeld. Deze stress test gaat uit van het idee dat belangrijke levensgebeurtenissen samenhangen met stress.

De Holmes en Rahe stress schaal: wat is het?

De Holmes en Rahe stress schaal is zeer bekend in Engelstalige landen. Ze wordt vaak gebruikt en je kan ze bovendien op het internet terug vinden. Deze Holmes en Rahe stress schaal bevat bovendien een nieuwe kijk op stress. Uit voorgaand onderzoek bleek namelijk dat stress samenhangt met ziekte. Hoe meer stress je ervaart, des te meer kans je hebt om ziek te worden.

Dit is tevens het basisidee van de Holmes en Rahe stress schaal. Je vult de test in en op het einde van de test kom je te weten welke kans jij hebt om ziek te worden. Maar hoe wordt je stressniveau dan gemeten? De Holmes en Rahe stress schaal gaat ervan uit dat stress kan gemeten worden aan de hand van belangrijke levensgebeurtenissen, die je hebt meegemaakt in het afgelopen jaar. Aan deze levensgebeurtenissen worden dan stresspunten toegekend. Dit is om aan te geven in welke mate de levensgebeurtenissen bijdragen aan stress volgens de Holmes en Rahe stress schaal.

De Holmes en Rahe stress schaal: hoe test je stress?

De Holmes en Rahe stress schaal heeft dus een vernieuwende manier gevonden om je stressniveau te meten. Daarnaast bestaan er ook nog andere testen, die een inzicht kunnen geven in je stresssniveau. De online gratis stress test van Mijn Kwartier, bijvoorbeeld, meet je stress aan de hand van psychische en fysische symptomen. De test vraagt in welke mate je bepaalde stress symptomen hebt ervaren gedurende de laatste week. Daarnaast kan je ook depressie en angst meten aan de hand van deze gratis test. Dit heeft als doel je een zo breed mogelijke kijk te geven op je algemeen functioneren.

Wil je graag de gratis stress test afleggen en ontdekken of jouw stress gezond is? Doe dan hier de gratis stress test!