Wat is hyperventilatie?

Hyperventilatie is een medische aandoening die vaker voorkomt bij mensen die gedurende een langere tijd onder hoge druk of spanning leven. Hyperventilatie is dus een stressgebonden aandoening of ziekte. In zekere zin kan je zeggen dat iedereen die aan hyperventilatie lijdt een of andere vormen van onderliggende stress heeft. Er bestaan enkele zeldzame uitzonderingen op deze regel. In deze gevallen kan een medische of biochemische oorzaak leiden tot hyperventilatie. Dat is de reden waarom het advies van je huisarts of arts steeds belangrijk is.

Wie lijdt aan hyperventilatie?

Vooral mensen die niet geleerd hebben hoe ze spanning of druk die uit hun omgeving op hen af komt moeten hanteren, gaan na een zekere tijd symptomen of klachten vertonen van hyperventilatie. Dat is ook de reden waarom elk goed online zelfhulpprogramma of elke therapie ook aandacht besteedt aan de onderliggende stress en niet aan de oppervlakkige symptomen.

Hoe kan je testen of je aan hyperventilatie lijdt?

Om te testen of je aan hyperventilatie lijdt, dien je de verschillende deelaspecten die bij hyperventilatie kunnen voorkomen te testen. Zowel de onderliggende stress, als de angst die bij hyperventilatie vaak voorkomen en ook of je aan depressiviteit lijdt. In de gratis test die je op deze website kan afleggen, word je op deze drie elementen gemeten.

Hoe moet je de hyperventilatietest interpreteren?

Indien na afname van deze test voor hyperventilatie je drie wijzers in het groen staan, dan zit je goed en heb je vermoedelijk geen nood aan een of andere vorm van behandeling. Indien je echter één van je wijzers in het oranje hebt staan, is actie aangewezen omdat je anders riskeert dat de klachten in de maanden en jaren die volgen kunnen verergeren. Als één van de wijzers op je zelftest in het rood staat, is online zelfhulp of therapie zeker aangewezen om te voorkomen dat je hyperventilatie chronisch wordt.

Wat is het verschil tussen acute hyperventilatie en chronische hyperventilatie?

Acute hyperventilatie

Acute hyperventilatie is een vorm van hyperventilatie die nog maar kort bestaat, maximaal enkele maanden. Mensen die leiden aan acute hyperventilatie hebben een heel grote kans om met een eenvoudig online zelfhulpprogramma of met therapeutische begeleiding op korte tijd te genezen. Vaak hebben deze mensen aan één maand online zelfhulp reeds voldoende.

Chronische hyperventilatie

Chronische hyperventilatie ontstaat als men geen actie onderneemt om het probleem aan te pakken en de hyperventilatie meer dan zes maanden aansleept. In het geval van chronische hyperventilatie zien we vaak dat mensen meer dan één maand het online zelfhulpprogramma dienen te volgen vooraleer ze klachtenvrij en hervalvrij zijn.

Hoe kan je testen of je behandeling voor hyperventilatie aanslaat?

In het online zelfhulpprogramma 'Mijn Kwartier' leg je wekelijks dezelfde test af als deze die je hier nu gratis kan afleggen. Op deze wijze kan je gemakkelijk opvolgen hoever je al gevorderd bent met je inspanningen. We mailen je daar trouwens wekelijks een rapportje van door dat je kan voorleggen aan je huisarts of behandelend geneesheer. Op deze manier kan hij je begeleiden en volgen hoe je vooruit gaat. Hij kan dan ook samen met je bespreken of je na het volgen van het online programma nog andere zaken medisch moet opvolgen of niet. Ook indien je reeds in behandeling bent bij een therapeut, kan je dit evolutieverslag met grafieken met hem bespreken.

Kan een online zelfhulpprogramma hyperventilatie behandelen of oplossen?

Ja, in de meeste gevallen kan een online zelfhulpprogramma je helpen om je algemene stress te leren verminderen en ook om de specifieke symptomen van hyperventilatie te leren herkennen en verminderen. Zeker bij de mensen die aan acute hyperventilatie lijden, zien we vaak snelle resultaten. Mensen die reeds jaren chronisch aan hyperventilatie lijden, dienen vaak het programma meerdere maanden te volgen. Wij raden over het algemeen aan om eerst te starten met het online zelfhulpprogramma en dan een drietal weken aan te kijken hoe je zelftest evolueert. Indien je zoals de meeste deelnemers een sterke daling van je stress, angst of depressiviteit waarneemt, dan is het vaak voldoende om het programma zo voort te zetten. Indien de stressdaling op je test minder sterk is, kan het aangewezen zijn om in overleg met je arts voor aanvullende persoonlijke therapie te kiezen, als aanvulling op je online zelfhulpprogramma. Sowieso is jouw huisarts diegene die je kan helpen om deze keuze te maken en die dient te evalueren of er naast je stress ook een andere medische oorzaak te vinden is. Dit laatste is zeldzaam, maar enkel je arts kan dat beoordelen.

Kan psychotherapie hyperventilatie helpen genezen?

De meeste moderne vormen van psychotherapie boeken goede resultaten met acute hyperventilatie, vergelijkbaar met de resultaten van online zelfhulp. Bij chronische hyperventilatie zijn de resultaten wisselend van therapeut tot therapeut.

Wat kan ik nu vandaag doen om mijn hyperventilatie aan te pakken?

Doe nu de gratis online zelftest om te zien of je aan hyperventilatie lijdt en om te zien of stress, angst of depressiviteit onderliggend meespelen.

Indien je drie scores groen zijn, kom je binnen enkele weken terug om de test nog eens te herdoen. Zo kan je zien of je scores stabiel blijven. Indien je scores in de rode of oranje zone liggen, kan je het online zelfhulpprogramma 'Mijn Kwartier' volgen.

Dr. Paul Koeck