Over het algemeen ligt het verkalken van een kransslagader aan de basis van een hartaanval of hartinfarct. Op de plaats van de verkalking slibt de ader dicht, waardoor er gemakkelijk een bloedklonter kan ontstaan. Als deze de bloed- en zuurstoftoevoer naar het hartspierweefsel afsnijdt, treedt een hartaanval op. Hart- en vaatziekten met het hartinfarct op kop, zijn in België de belangrijkste doodsoorzaak. Chrosnische stress is vaak één van de mede oorzaken.

Risicofactoren voor een hartinfarct

De kans op slagaderverkalking – en dus ook op een hartaanval - neemt bij mannen toe vanaf de leeftijd van 35 jaar, bij vrouwen pas na de menopauze. De verkalking wordt bovendien in de hand gewerkt door verschillende factoren.

Verhoogd cholesterolgehalte

Als het cholesterolgehalte hoger is dan 240 mg per deciliter bloed, dan is het risico van een hartaanval tweemaal groter dan bij een waarde kleiner dan 200 mg/dl. Mannen tussen de 35 en 65 jaar en vrouwen tussen de 45 en 65 jaar, kunnen het beste om de vijf jaar hun cholesterol laten controleren.

Verhoogde bloeddruk

Meer dan 14 cmHg bovendruk (Hg staat voor kwik) en meer dan 9 cmHg onderdruk, wijzen op een te hoge bloeddruk. Naarmate deze hoger is en dit langer aanhoudt, neemt de kans op verkalking toe. Omdat een verhoogde bloeddruk vaak geen lichamelijke klachten veroorzaakt, is het raadzaam om regelmatig uw bloeddruk te laten controleren.

Roken

Rokers hebben twee keer zoveel kans op hart- en vaatziekten. Maar ook het veelvuldig inademen van tabaksrook, het zogenaamde passieve roken, heeft een negatieve weerslag op hart en bloedvaten.

Overgewicht

Zwaarlijvigheid verhoogt niet alleen de kans op hart- en vaataandoeningen, het kan ook andere risicofactoren teweegbrengen, zoals diabetes en een verhoogde bloeddruk.

Gebrek aan lichaamsbeweging

Wie onvoldoende beweegt, riskeert zowel extra lichaamsgewicht als een te hoog vetgehalte in het bloed. Bewegen houdt het hart in conditie en heeft een gunstige invloed op heel wat andere risicofactoren.

Stress

Negatieve stress die het functioneren verstoort, mag niet te lang aanhouden. Daarom is het belangrijk om problemen tijdig op te lossen of om de zaken anders te leren benaderen.

Diabetes

Diabetes brengt ongemerkt ernstige schade toe aan hart en bloedvaten. Laat daarom bij een cholesterolcontrole ook de suikerwaarden in het bloed meten.

Erfelijkheid

Kinderen van ouders met een hart- of vaatziekte hebben meer aanleg voor een hartaanval. Ook diabetes, verhoogde bloeddruk en hoge cholesterol kunnen erfelijk zijn.

Vorig infarct

Wie reeds een hartaanval heeft gehad, blijft een risicopersoon. Met gepaste medicatie kan de kans op een nieuw infarct wel sterk worden beperkt.

Hoe een hartinfarct voorkomen

De meeste risicofactoren kunt u zelf in de hand houden. Gezond leven is hierbij de gouden stelregel. Concreet betekent dit vooral:

•gezond en gevarieerd eten: veel groenten, fruit, bruin brood, vis, volkorenpasta of rijst;

•verzadigde vetten vermijden: vlees, fijne vleeswaren, sausen, koekjes, gebak, snacks, snoepjes, volle melkproducten;

•minstens een half uur per dag bewegen: intensief sporten hoeft niet, eenvoudige activiteiten als wandelen, fietsen,niet roken;

•alcoholgebruik beperken: maximaal twee glazen per dag;

•voldoende ontspanning inbouwen.

Symptomen bij een hartinfarct

Pijn of een drukkend gevoel in de borst gedurende meer dan twintig minuten, is het klassieke en meest voorkomende signaal van een hartinfarct. De pijn wordt vooral gevoeld in het midden van de borstkas, maar kan ook uitstralen naar de linkerarm, de hals, de kin, de tanden en tussen de schouderbladen.Ook kortstondige pijnaanvallen in de borst, die meerdere keren per uur opkomen, kunnen wijzen op een hartaanval. Vaak gaan deze aanvallen gepaard met bovenvermelde symptomen, zij het op een minder uitgesproken wijze.

Eerste hulp bij een hartinfarct

•Handel snel. Hoe langer een medische interventie op zich laat wachten, hoe ernstiger de gevolgen.

•Neem onmiddellijk contact op met de huisarts of de medische hulpdiensten: via het alarmnummer 100 of 112 per GSM.

•Vermeld duidelijk uw naam, de plaats waar u zich bevindt en dat het vermoedelijk een hartaanval betreft.

•Zorg er ook voor dat de hulpverleners u kunnen bereiken.

•Blijf kalm in afwachting van medische hulp.

•Neem een tablet acetylsalicylzuur (beter bekend onder de merknaam Aspirine), omdat deze bloedklonters kan oplossen.

•Pas onmiddellijk reanimatietechnieken toe als de getroffene een hartstilstand krijgt.

Medische hulp bij een hartinfarct

•De hulpverleners zullen in de eerste plaats nagaan of er zich levensbedreigende hartritmestoornissen voordoen. Hiervoor controleren ze de bloeddruk en polsslag en wordt een ECG-monitor aangelegd. Het elektrocardiogram (ECG) geeft een beeld van de werking van het hart, waardoor de diagnose van een infarct al dan niet kan worden bevestigd.

•Er wordt ook een infuus aangelegd, zodat de arts bij een acute hartstilstand snel de noodzakelijke geneesmiddelen kan toedienen.

•Bij sommige ritmestoornissen wordt het hart weer op gang gebracht door het geven van een elektrische schok met een defibrillator.

•De hulpverleners zullen ook met behulp van geneesmiddelen trachten de gestoorde bloedcirculatie naar het hart te herstellen en zo het afsterven van hartweefsel tegen te gaan.

•Als dit mogelijk is, wordt de patiënt overgebracht naar een ziekenhuis met een hartbewakingseenheid. Source: http://hartziekte.be/hart-en-vaatziekten/hartaandoeningen/item/438-wat-is-een-hartinfarct