Seks is iets heel natuurlijks. Je zou niet meteen denken dat hier een verslaving uit voort kan komen. Toch is het tegendeel waar. Als we Freud mogen geloven vertrekt seks vanuit basisverlangens, ook wel eens driften genoemd. Deze driften zijn als het ware instinctief en kunnen groot genot geven als ze vervuld worden. Seks ligt dus in onze natuur en is niets om je over te schamen.

Seks kan echter ook een fixatie of een obsessie worden: je kan niet meer zonder die 'kick', dat genot dat het vervullen van je seksuele driften je kan geven. Dit kan zodanig evolueren dat je seksuele driften je leven gaan overnemen en zodanig op de voorgrond treden dat je het gevoel hebt dat het vervullen van je seksuele driften één van de belangrijkste elementen in je leven wordt.

Zoals andere soorten verslavingen kan een seksverslaving een grote invloed hebben op je leven, met eventuele vergaande gevolgen. Het kan je dagelijkse functioneren beginnen domineren, maar tevens verschillende levensdomeinen beïnvloeden. Denk hier bijvoorbeeld aan je relaties, je werk, hobby's,.... Het is niet gezegd dat je, omdat je lijdt aan een seksverslaving, vergaande gevolgen zal ondervinden op alle eerder genoemde levensdomeinen. Wat echter wel onoverkomelijk is, is dat je seksverslaving je leven beïnvloedt en na een tijdje als het ware begint te domineren.

Seksverslaving? Hoeveel mensen lijden aan een seksverslaving?

Uit recent onderzoek blijkt dat ongeveer 1,5 procent van de Vlaamse populatie die seksueel actief is, een zeer hooge libido heeft en bijgevolg extreme niveaus van verlangen uit op seksueel vlak. Dit onderzoek stelde tevens volgende hypothese voor: het risico op seksverslaving zal blijven toenemen ten gevolge van een stijging van het aantal personen die gevoelig zijn voor het ontwikkelen van deze soort verslaving.

Daarnaast werd opgemerkt dat seks steeds meer een centrale plaats inneemt in de maatschappij. Onlangs verschenen artikels, die het nemen van naakte 'selfies' vergeleken met het verkrijgen van een bepaalde sociale status, iets wat des te meer lijkt ingeburgerd te raken onder de jongere generaties in België.

Seksverslaving? Hoe stel ik een seksverslaving vast?

Een seksverslaving wordt gekenmerkt door een aantal elementen en symptomen, die we in drie categorieën kunnen opdelen, namelijk een patroon, het verlies van controle en het lijden ten gevolge van de seksverslaving. We zullen hieronder iedere categorie individueel bespreken.

Wat is het patroon van een seksverslaving?

Men zegt wel eens dat eens je een vaste partner hebt, je een bepaald patroon ontwikkelt. Zo kan je bijvoorbeeld bepaalde rituelen hebben omtrent het voorspel of zelfs een voorkeur omtrent welk standje. Een seksverslaving wordt ook gekenmerkt door een patroon, dit wil zeggen een door jouw gekozen patroon, die ervoor zorgt dat je seksuele driften vervuld worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn seks hebben na het eten of enkel seks buitenshuis hebben. Dit patroon kan ook verder gaan en bijvoorbeeld 'bondage' includeren.

We dienen wel te vermelden dat patronen bij mensen met een seksverslaving vaak iets anders zijn dan de gewoonlijke patronen omtrent seks. Als je lijdt aan een seksverslaving kan het bijvoorbeeld voorkomen dat je overmatig masturbeert of zelfs frequent gebruik maakt van prostituees.

Hoe zit het met het controleverlies bij een seksverslaving?

Aangezien we spreken van een seksverslaving, is ook hier sprake van controleverlies. Je hebt het gevoel dat je gestuurd wordt door je verslaving, dat wat je verlangt vervuld dient te worden. Vrije keuzes maken omtrent seksgerelateerde onderwerpen wordt steeds moeilijker en zelfs je dagelijkse leven wordt overhoop gehaald door je seksverslaving. Je hebt dus het gevoel niet langer in staat te zijn vrij te kiezen of het sekspatroon te doorbreken.

Daarnaast hebben mensen met een seksverslaving vaak het gevoel dat ze steeds meer seksgerelateerde prikkels ervaren, die hen natuurlijk pushen om de daad bij het woord te voegen. Dit verhoogt de kans dat de obsessie omtrent seks toeneemt, waardoor de vicieuze cirkel compleet is.

Lijden aan een seksverslaving?

Als er sprake is van een seksverslaving, is er sprake van lijden. De seksverslaving wordt namelijk een obsessie en bovendien een manier om met negatieve gevoelens om te gaan. Door het controleverlies en de invloed op je dagelijkse leven, kan de seksverslaving grote gevolgen hebben.

Bovendien is de kans groot dat de seksverslaving niet enkel lijden betekent voor jou, maar ook voor je partner of bepaalde mensen uit je omgeving.

Seksverslaving? Wat zijn de gevolgen van een seksverslaving?

De gevolgen van een seksverslaving kunnen een grote impact hebben op je leven. Bovendien kunnen deze gevolgen zich voordoen op meerdere domeinen. Ten eerste hebben mensen met een seksverslaving vaak schulden, aangezien ze vaak 'professionelen' betrekken in hun seksverslaving. Dit gaat vaak ook gepaard met een groter risico op seksuele overdraagbare ziektes, wat één van de lichamelijke gevolgen kan zijn van een seksverslaving.

Wat betreft je psychische gezondheid kan een seksverslaving ook talloze gevolgen hebben. Het wordt een manier om met negatieve gevoelens om te gaan, maar zulke verslaving is op haar beurt vaak ook gelinkt met negatieve gevoelens zoals schaamte of schuld. Bovendien, als je seksverslaving een manier is om bepaalde negatieve gevoelens te verdoezelen, steken deze des te harder de kop op wanneer je stopt met seks. Je lost het probleem dus niet op, maar steekt het tijdelijk weg. Daarnaast is het moeilijk contact te blijven houden met mensen terwijl je lijdt aan een seksverslaving. Vaak betekent dit isolatie of verwatering van meerdere relaties voor iemand die lijdt aan seksverslaving.