ADHD is één van de meest besproken leerstoornissen bij kinderen en jongeren. Recent zijn er ook veel dokters die zeggen dat ADHD eigenlijk niet bestaat. Dat het enkel een term is om kinderen die veel energie of kwajongensstreken uitsteken te benoemen. Toch erkennen veel dokters, psychiaters en zo goed als alle handleidingen ADHD. Het is dus duidelijk dat er veel tegenstrijdige uitspraken zijn. Om je een duidelijker beeld te geven wat ADHD nu precies inhoudt, zullen we in dit artikel symptomen opsommen en ook een paar factoren opnoemen die ADHD kunnen verergeren.

ADHD: aandachtstekort

Je merkt vaak aan kinderen of jongeren met ADHD dat ze heel snel verveeld zijn. Ze zijn nog meer net begonnen met spelen en ze zijn het al beu. Dit is niet anders als ze ouder worden. In de klas beginnen ze al snel op stoelen te schuifelen of houden hun aandacht moeilijk bij de les. Dan beginnen ze vaak op een negatieve manier de aandacht van medeleerlingen of van de leerkracht te trekken. Dit noemen we het aandachtstekort. Dit is één van de hoofdsymptomen van ADHD. Aandachtstekort wil kort zeggen dat kinderen en jongeren het moeilijk hebben om hun aandacht voor een lange tijd op hetzelfde te richten. Waar andere kinderen geen probleem mee lijken te hebben, hebben zij wel een probleem mee. Ze kunnen hun aandacht niet zolang op hetzelfde houden als andere kinderen.

ADHD: hyperactiviteit

Er bestaan verschillende vormen van ADHD. ADD is de variant zonder de hyperactiviteit, maar de meest bekende vorm is ADHD. De H staat hier voor hyperactiviteit. Kinderen met ADD hebben voornamelijk last van problemen met hun aandacht, ze kunnen hun aandacht ergens moeilijk bijhouden. Maar kinderen met ADHD hebben zowel een probleem met hun aandacht en hyperactiviteit. Dit wil zeggen dat kinderen met ADHD moeite hebben met stilzitten, rustig iets doen, .... Ze zijn hyperactief. DIt zal vaak in combinatie met aandachtstekort ervoor zorgen dat kinderen met ADHD veel moeite hebben op school.

ADHD: gebrek aan impulscontrole

Een ander hoofdkenmerk van ADHD is het gebrek aan impulscontrole. Vaak zeggen ze iets voor erover na te denken of doen ze iets zonder erbij na te denken. Er komt iets op in hen en dat doen ze dan ook. Op een latere leeftijd kan dit zich bijvoorbeeld ook uiten in overvloedig spenderen van geld of een gevaarlijke rijstijl.

ADHD: de andere kant van ADHD

Een andere kant van ADHD is vaak dat deze kinderen en jongeren heel graag actief bezig zijn. Denk hier aan een jeugdbeweging of sport. Sport is voor veel van deze kinderen een soort uitlaatklep. Ze kunnen zich afreageren en hun hyperactiviteit kwijt. Veel kinderen en jongeren met ADHD doen dus niet graag hobby's waarbij ze lang moeten stilzitten of hun aandacht lang op hetzelfde moeten richten.

ADHD: andere kenmerken

Doordat kinderen met ADHD vaak moeite hebben met stilzitten of vaak impulsief zijn, is het voor hen soms moeilijk om vrienden te maken. Dit is vrij belangrijk voor hen gedurende de kindertijd en de pubertijd. Bovendien hebben veel kinderen met ADHD het moeilijk om school. Ze kunnen zich namelijk moeilijk concentreren en hebben moeite met stilzitten. Dit vertaalt zich dan ook vaak in lage punten. De gevolgen van hun aandachtstekort, gebrek aan impulscontrole of hyperactiviteit kan vaak zorgen voor stress, angst en soms voor depressiviteit. Soms voelen ze zich anders als andere kinderen en hebben het gevoel dat ze nergens bij horen.

ADHD en het online zelfhulpprogramma

Het online zelfhulpprogramma van Mijn Kwartier kan de symptomen van ADHD verminderen, omdat het stress vermindert.Het kan kinderen en jongeren met ADHD  assisteren in het aanpakken van eventuele stress, angst en depressiviteit en het informeren over bepaalde communicatietechnieken. Kinderen boven de 12 jaar kunnen het programma volgen, maar hebben waarschijnlijk af en toe de ouders nodig om een woordje uitleg te geven. Het is echter wel belangrijk als ouder het kind het programma alleen te laten volgen en enkel te assisteren als hij/zij daar zelf om vraagt.

ADHD: doe de online stresstest!

Je kan altijd de online gratis stresstest invullen om jouw stressniveau te weten te komen.