"Mijn kwartier" ontwikkelde een eenvoudige online stressmeter zodat je jezelf gratis wekelijks of maandelijks kan opvolgen.

Zelftest meet Stress & Burn-out

Als arts krijg je geregeld mensen in je praktijk waarvan je intuïtief voelt dat stress een belangrijke factor is om hun klachten te verklaren. Meestal klopt dit gevoel wel, maar dat wil nog niet zeggen dat de patiënt het met je eens is. Mensen onder hoge stress, vinden namelijk vaak dat dit niveau van stress normaal is. Dit wil echter nog niet zeggen dat je lichaam het daarmee eens is.

Om het onderscheid te maken tussen gezonde stress en negatieve spanningsgevoelens, is een korte eenvoudige test een handig hulpmiddel. Zo kan je zien welke aspecten van stress al dan niet aanwezig zijn. Dit vergemakkelijkt dan ook de aanpak.

Een kort voorbeeldje verduidelijkt dit:

Ik kreeg vandaag een telefoontje van een buitenlandse vriend die om hulp vroeg omdat hij zich slecht  en opgebrand voelde. Burn-out vroeg hij me? Vanop afstand was het voor mij moeilijk om dit objectief in te schatten. Ik vroeg hem even om de online stressmeter in te vullen en me de resultaten door te mailen. Zowel voor spanning als voor angst scoorde hij in de rode alarmzone van de grafiek. Voor depressie in de oranje zone. Dus de eerste prioriteit om aan te pakken was die spanning en angst.

Ik vroeg of hij bereid was om 15 minuten per dag te investeren in het oplossen van zijn probleem, en hij was direct bereid om daar zijn top prioriteit van te maken. Na het bespreken van de test, vroeg ik of hij enkele dagen verlof kon nemen op het werk. Dit leek niet mogelijk zonder potten te breken. Dus zochten we verder naar kleine oplossingen die kunnen helpen. Hij nam zich voor om de volgende dagen volgende dingen te doen om uit te testen of ze het spanningsniveau kunnen beïnvloeden: dagelijks een wandeling maken, af en toe naar de thermen gaan voor een heerlijke sauna en jacuzzi, iets meer tijd nemen voor de kleine gewone dingen van het leven. Binnen enkele dagen zullen we evalueren wat het effect is van deze activiteiten.

Wat de angst betreft, leerde ik hem via Skype al gauw een antipiekeroefening aan zodat hij onmiddellijk aan de slag kan om de angst te couperen als ze opduikt. Verder schreef hij zich in op het online therapieprogramma om ervoor te zorgen dat zijn committment na dit ene gesprek niet zou stoppen. We spraken af elkaar binnen enkele dagen te bellen om te evalueren hoe zijn stressscore evolueert. Blijft hij in de rode zone? of zakt zijn score naar een lager niveau?

Zelftest meet je spanning

Zoals je in bovenstaande voorbeeldje ziet, en ook op de foto hierboven, meet deze stresstest je psychische en lichamelijke spanning. Eens je weet dat er spanning is, is het duidelijk dat je die naar omlaag moet krijgen. Zeker als er ook angstige of depressieve gevoelens bij komen, want elke vorm van stress heeft een negatieve invloed op angst en depressie.

Zelftest meet je angstige gevoelens

Angst is een specifieke "hyperactieve" vorm van stress. Met enkele kleine specifieke vragen kan de stressmeter je angstgevoelens meten en door de test geregeld te herhalen, kunnen we meten of je angst afneemt of toeneemt tijdens je therapie of zelfhulp.

Zelftest meet je depressieve gevoelens

Depressie is een heel "verlammende" passieve vorm van stress. Het ontneemt je de moed en de lust iets te ondernemen. Ook dit depressieve gevoel kan je eenvoudig meten aan de hand van enkele korte vraagjes. Door de grafiek te volgen van je depressieve gevoelens, kan je evalueren of je therapie of zelfhulp slaagt. In tegenstelling met angst die zeer snel kan dalen, duurt de afname van depressieve gevoelens meestal iets langer, tot enkele weken soms zelfs.

De zelftest stressmeter volgt je evolutie op

Als je hem eenmaal aflegt, dan zie je een foto van het moment, je kan meten hoe je toestand de laatste dagen was. Indien je hem wekelijks of maandelijks aflegt, kan je een grafiek volgen met je vooruitgang tijdens je begeleiding, online therapie of zelfhulpprogramma. Maar je kan evengoed kiezen om geen programma of begeleiding te volgen en de volgende weken opvolgen of je er zelf zonder hulp in lukt je scores te verbeteren. Probeer gerust eens uit!

Dr. Paul Koeck