Postnatale depressie overvalt veel moeders met een droef gevoel, net op een moment dat je verwacht om blij te zijn. Door hormonale veranderingen word je als jonge moeder prikkelbaar, uitgeput en moe en begin je tegen je moederschap op te zien. Alles wordt te veel en symptomen van postnatale depressie of postpartum depressie duiken op: hoofdpijn, prikkelbaar zijn, vermoeidheid, huilbuien, tegen de eenvoudigste zaken tegenop zien

Wat is postnatale depressie of postpartum depressie?

Postnatale depressie of postpartum depressie is een vorm van depressie die grotendeels wordt getriggerd door de hormonale veranderingen in je lichaam.

Symptomen van postnatale depressie of postpartum depressie?

Enkele symptomen waaraan je postnatale depressie of postpartum depressie herkent zijn

  • depressieve gevoelens en gedachten
  • pessimisme
  • prikkelbaar zijn
  • tegen niets tegen kunnen
  • denken dat je een slechte moeder bent
  • onverklaarbare huilbuien
  • hoofdpijn
  • duizeligheid
  • laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen

Oorzaken van postnatale depressie of postpartum depressie?

Postnatale depressie, ook wel postpartum depressie genaamd wordt in de eerste plaats veroorzaakt door hormonale veranderingen in je lichaam na je zwangerschap. Natuurlijk kunnen naast deze biologische oorzaak van postnatale depressie ook psychologische factoren meespelen zoals druk in het gezin of op het werk, te weinig begeleiding in hoe je je kinderen kan opvangen bij de komst van een nieuwe boorling, slechte zelfzorg, te weinig lichaamsbeweging en noem zo maar op.

Behandeling van postnatale depressie of postpartum depressie?

Soms zal je huisarts je medicatie geven om je te helpen sneller uit je put te geraken. Doch de grootste hulp komt uit het volgen van een juiste begeleiding, ofwel door een arts of therapeut, ofwel in de vorm van een online zelfhulpprogramma via het internet.

Online zelfhulpprogramma voor postnatale depressie

Het online zelfhulpprogramma 'Mijn Kwartier' begeleidt je om je negatieve en depressieve gedachten en gevoelens tijdens je postpartum depressie om te buigen tot positieve gedachten en gevoelens. Door dagelijks een kwartier online aan zelfhulp te doen, klaar je depressie na enkele weken mooi op. De meeste deelneemsters merken een vermindering van hun depressie met 50% gedurende de eerste drie weken. De helft zijn na een drietal weken genezen, de andere helft heeft iets meer tijd nodig om verlost te geraken van de postnatale depressie.

Test of je aan postnatale depressie of postpartum depressie lijdt

Doe nu hier de gratis online depressietest om te kijken of je lijdt aan postnatale depressie, en lees hoe je eruit kan geraken indien nodig.

Dr. Paul Koeck