Steeds meer jongeren leiden aan faalangst. Een laag zelfvertrouwen ligt vaak aan de basis van faalangst. Toch is faalangst in de meeste gevallen snel en gemakkelijk te behandelen. Dat is de ervaring die het online zelfhulpprogramma heeft met studenten en jongeren die het online programma Mijn Kwartier volgen.

Sensibilisatiecampagne door Klasse: Faalangst in het onderwijs

Het blad klasse start een campagne voor jongeren in het onderwijs om hen te sensibiliseren voor het probleem faalangst. Door faalangst bespreekbaar te maken, kunnen jongeren of hun ouders gemakkelijker de weg naar hulpverlening of preventie zoeken.

Faalangst door laag zelfvertrouwen

De meeste jongeren die geplaagd worden door faalangst, hebben ook een probleem met laag zelfvertrouwen. De sociale verwachtingen en sociale druk zijn daar natuurlijk niet vreemd aan. Nochthans heeft de moderne psychologie heel eenvoudige technieken ontwikkeld waarmee jongeren hun zelfvertrouwen kunnen verbeteren. We merken dat jongeren die het online zelfhulpprogramma Mijn Kwartier volgen vaak reeds in de tweede week rapporteren dat hun zelfvertrouwen begint toe te nemen. Tevens rapporteren ze een toename in hun levenstevredenheid. Deze nieuwe levenslust maakt dat ze zich gemakkelijker wapenen tegen faalangst.

Examenangst is een speciale vorm van faalangst

In het geval van jongeren is de meest specifieke vorm van faalangst, examenangst. Om examenangst goed op te vangen, is het aan te raden dat jongeren minstens een maand voor de aanvang van hun examens starten met hulpverlening of een online zelfhulpprogramma zoals Mijn Kwartier.

Faalangst is een specifieke vorm van stress en algemene angst

Wat we opmerken bij jongeren en studenten met faalangst, is dat de meesten onder hen ook een verhoogd algemeen spanningsniveau hebben en vaak ook op andere situaties angstiger reageren dan de gemiddelde jongere. Dat is ook de reden waarom we tijdens het online zelfhulpprogramma Mijn Kwartier niet enkel de faalangst aanpakken maar de jongere ook helpen om hun algemene stress te verminderen en hun onderliggende angst ook aan te pakken.

Faalangst online behandelen met online zelfhulp

De resultaten van online zelfhulp zijn zeer bemoedigend. Uit onze studie merken we dat jongeren die online zelfhulp volgen na één week al een stressdaling hebben van gemiddeld 27%, na 2 weken wordt dat 37%, na 3 weken 54% en na 5 weken is dat reeds 77% minder stress dan voor de aanvang. Boven op deze stressdaling merken we dat de specifieke angstwerende oefeningen die ze aanleren hen helpen om de piekerende gedachten die de angst triggeren te stoppen op minder dan 2 minuten tijd. Dit op voorwaarde natuurlijk dat ze dagelijks een kwartier geoefend hebben.

Faalangst testen met een gratis zelftest voor stress en faalangst

Wil je weten of je lijdt aan faalangst? Doe dan nu onze gratis zelftest waarbij je zowel je angst als je onderliggende stress kan meten!

Dr. Paul Koeck